خشک کن روتاری ‏(شناسه : 979)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع شیمیایی,صنایع غذایی موارد کاربرد : خشک کردن مایعات نظیر شیر و تبدیل آن به شیر خشک
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین