اسپری درایر (خشک کن پاششی-پودر) ‏(شناسه : 978)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع شیمیایی,صنایع غذایی موارد کاربرد : تغلیظ آب پنیر و تولید پودر از آن ، تولید شیر خشک و ...
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین