قاپک نما ‏(شناسه : 952)
حوزه صنعتی : صنعت شیشه و سرامیک,صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : جهت نصب شیشه200 تا 1000 کیلویی در نما ساختمان و یا داخل سالن و یا دوران و افقی و عمودی کردن ان
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین