سیستم نمک زدایی ‏(شناسه : 941)
Desalination unit سازنده : پیام آوران نانوفناوری فردانگر
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت آب، پساب و محیط زیست موارد کاربرد : نمک زدایی از آب های لب شور حذف یون های مزاحم از آب و پساب های صنعتی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین