دستگاه سورتینگ توزین دار نواری ‏(شناسه : 931)
Automatic weight sorting machine سازنده : صنایع بسته بندی محبوب صنعت اسپانه
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید,صنعت بسته‌بندی,صنایع غذایی موارد کاربرد : دستگاه سورتینگ مرغ به صورت توزین دار و اتوماتیک دستگاه سورتینگ ماهی به صورت توزین دار و اتوماتیک دستگاه سورتینگ قطعه به صورت توزین دار و اتوماتیک
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین