واحد نیترات زدایی ‏(شناسه : 90)
حوزه صنعتی : صنایع شیمیایی موارد کاربرد : جداسازی انتخابی یون ها حذف آلاینده های یونی موجود در آب آشامیدنی و یا پساب نمک زدایی از آب شور
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین