دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی به روش مایکرویویو ‏(شناسه : 885)
Medical waste disinfection system with microwave technology سازنده : توسعه ایمن الکترونیک باختران
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : ضد عفونی کننده زباله های بیمارستانی عفونی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین