خط فرنچ فرایز ‏(شناسه : 861)
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : تولید چیپس و فرنچ خلال و ...
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین