دستگاه تبدیل زباله تر به خاک تثبیت شده ‏(شناسه : 838)
The Garbage Recycling Machine Turns Into Stabilized Soil سازنده : الماس پاکان تک ویستا
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت آب، پساب و محیط زیست موارد کاربرد : بطور کلی این دستگاه در چند مرحله فرآیندی زباله زیر سرندی یا (ضایعات میوه وتره بارها) که بعنوان زباله تر شناخته شده هستن را در طی مدت زمان بسیار پایین تری نسبت به سایر دستگاه ها (که لازم به ذکر است نمونه داخلی وجود ندارد) تبیدل به خاک تثبیت شده ای که عاری از بو و مواد بیماری زا و همچنین شیرآبه ناشی از آن راتبدیل به آب برای مصارف کشاورزی میکند.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین