دستگاه جمع آوری و بازیافت بخار بنزین ‏(شناسه : 831)
vapor recovery unit سازنده : کهاب گستران آیریک
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : جایگاه های سوخت و انبارهای نفت
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین