الکتروریس ‏(شناسه : 8)
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : فیلتراسیون، کامپوزیت، دارویی پزشکی، ماسک تنفسی، سلول های سوختی، انرژی های نو، نساجی، مهندسی بافت و ...
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین