سیستم های فیلتراسیون ‏(شناسه : 787)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : هدف از ساخت سیستم های فیلتراسیون (Sterile Filter)، فراهم آوردن تجهیزی جهت استریل نمودن و حذف میکروارگانیسم ها از مایع حاوی پروتئین مورد نظر می باشد
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین
ســــوابق فروش
  • خریدار : مدوک زیست دارو