سیستم CIP (جهت شستشوی مخازن فرآیندی ثابت) ‏(شناسه : 779)
CIP Station سازنده : مهندسی زیستی آروکو فرایند سازان شریف
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : هدف از ساخت سیستم CIP، فراهم آوردن تجهیزی جهت آماده سازی و ارسال محلول های شستشو به مخازن فرآیندی ثابت واقع در بخش های مختلف می باشد
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین
ســــوابق فروش
  • خریدار : CINNAGEN