رول کن باند بهداشتی ‏(شناسه : 766)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : رول کن باند بهداشتی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین