گاز تاکن ‏(شناسه : 765)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : گاز تا کن در صنعت بسته بندی باند و گاز پزشکی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین