سیستم تصفیه پساب کارواش ‏(شناسه : 752)
Carwash Waste Water Treatment System of Pala Gostar Sanat Ab Co سازنده : پالا گستر صنعت آّب
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : سیستم تصفیه پساب کارواش و قالیشویی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین