روتوکلاو (بی خطر ساز زباله های عفونی) ‏(شناسه : 748)
rotokelav(Safe Garbage Hospital) سازنده : پاک فرآیند ایرانیان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : بی خطر ساز زباله های عفونی بیمارستانی و مراکز درمانی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین