وت پنیر (eight Vat) ‏(شناسه : 728)
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : تولید پنیر اولیه ، دلمه پنیر ، آب پنیر و ... و کاربرد در کلیه کارخانه های صنایع لبنی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین