دستگاه ذوب کره ‏(شناسه : 727)
Butter Melting Machine سازنده : آرگون صنعت سپاهان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : ذوب قالبهای کره و تبدیل به روغن و نگداری روغن ذوب شده در همان حالت و انتقال به خطوط تولی کیک ، بستنی و ...
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین