پوستگیر باقالی ‏(شناسه : 722)
Bean PILE REMOVAL سازنده : سقا(بان یاب خراسان)
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : پوستگیری باقالی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین