غلاف گیر نخود فرنگی ‏(شناسه : 721)
PEA GREEN PILE REMOVAL سازنده : سقا(بان یاب خراسان)
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : غلاف گیری نخود فرنگی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین