کلندر حرارتی ‏(شناسه : 691)
Thermal Clinders سازنده : کارگاه ماشین سازی ذاکری
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نساجی موارد کاربرد : تثبیت کننده پارچه های الیاف مصنوعی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین