بسته بندی تری بلوک ‏(شناسه : 689)
Triblock Machine سازنده : تک نوین
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید,صنایع غذایی موارد کاربرد : شستشو ، پر کن و دربند بطری
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین