مخازن اسپتیک ‏(شناسه : 675)
Aseptic tank سازنده : آرگون صنعت سپاهان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع غذایی موارد کاربرد : صنایع لبنی و غذائی، داروسازی، صنایع پودر، صنایع شیمیائی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین