سیستم احیا ماسه co2 ریخته گری ‏(شناسه : 654)
حوزه صنعتی : صنایع ریخته گری و متالورژی موارد کاربرد : سیستم سایش مکانیکی - گرمایشی خشک برای احیا ماسه ریخته گری در صنعت ریخته گری سال های زیادی است که استفاده می شود . با این حال پیشرفت در تکنولوژی مواد و تغییرات مترقی در طراحی تجهیزات طیف پیچیده تر از تجهیزات در دسترس است. این سیستم با استفاده از شوک گرمایشی ، مکانیکی ، ساییدگی و دمش هوا باعث حذف پوشش ها و جدا کردن آنها از ماسه می گردد .
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین