دستگاه آنالیز فلزات(کوانتومتر) ‏(شناسه : 610)
Metal Analyzer سازنده : کنترل سیستم ابزار نوین
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ریخته گری و متالورژی,صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : * دستگاه کوانتومتر Unique ' s به عنوان اولین کوانتومتــر (­MetalAnalyzer) ایرانــی ساخــت شرکت کنترل سیستم ابزار نوین برای آنالیز انواع نمونه های فلزی و تعیین غلظت وزنی عناصر(%) مورد استفاده است و قابلیــت شنـاسایی عنــاصر در کلیــه آلیــاژهای فلــزات (آهنــــی و غیرآهنــی) از جملـــه پایه آهن(Fe Base)، آلومینــیوم(Al Base)، مس(Cu Base)، نیــکل(Ni Base)، تیتانبوم(Ti Base)، منیــزیم(MgBase) و روی(Zn Base) بــه صـــورت تک یا چند پایه و نیز تعیین گروه­های آلیاژی را دارا می­باشد. نوع و تعـداد عناصــر برای دستگاه کوانتومتر با توجه به نــیاز کارخا­نجــات قابل تغییر و تنظیم می­باشد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین