خط پوره میوه جات ‏(شناسه : 603)
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : تولید پوره میوه جات هسته دار و بی هسته
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین