هیت ست ‏(شناسه : 54)
حوزه صنعتی : صنایع نساجی موارد کاربرد : تثبیت خواص فیزیکی و شیمیایی انواع نخ فرش ماشینی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین