صافی توربو ‏(شناسه : 444)
turbo extractor سازنده : رایکا صنعت گستران توران
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : جدا سازی هسته و پوست ار انواع میوه و سبزیجات
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین