کارتونینگ ‏(شناسه : 392)
cartoner سازنده : طرسام
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنعت بسته‌بندی,صنایع غذایی موارد کاربرد : بسته بندی کپسول و قرص و شربت و آمپول و صنایع داروسازی و ...
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین