فیلینگ کپینگ ‏(شناسه : 391)
filling capping سازنده : طرسام
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنعت بسته‌بندی,صنایع غذایی موارد کاربرد : جهت پر نمودن محصولات غذایی و دارویی ، پر کردن بطریهای شیشه ایی و پت و درب بندی آنان
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین