ردیف کن بطری ‏(شناسه : 375)
BU 10000 سازنده : فراصنعت سازان کاج
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت بسته‌بندی موارد کاربرد : ردیف کن بطری جهت سورت بطری برای ظروفPET از 250 cc الی 2000cc مورد استفاده قرار میگیرد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین