تری بلوک ‏(شناسه : 369)
RFC4000 سازنده : فراصنعت سازان کاج
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت بسته‌بندی موارد کاربرد : ماشین فوق کار شستشوی بطری- پرکن و دربندی پت های آبمعدنی را انجام می دهد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین