ماشین آلات خط تولیدوبسته بندی کنسروتن ماهی وخورشت و انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی ‏(شناسه : 363)
machinery of the production line and packaging of,tuna,stew and various type of meat and also without meat can سازنده : شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید,صنایع غذایی موارد کاربرد : تولیدوبسته بندی کنسروتن ماهی وخورشت و انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی با ظرفیتهای مورد نظر
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین