دستگاه روکش قرص ‏(شناسه : 269)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع شیمیایی,صنایع غذایی موارد کاربرد : روکش و رنگ آمیزی قرصهای دارویی جهت مشخص کردن محل هضم دارو در دستگاه گوارش.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین