چاپ باتیک سری AT4 ‏(شناسه : 262)
The Batik printing machin serial AT4 سازنده : گروه مهندسین خدمات گستر عبادی (باتیک)
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید,صنایع نساجی موارد کاربرد : چاپ پارچه
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین