دستگاه فر گردان ‏(شناسه : 219)
Rack Oven سازنده : صنایع پخت مشهد
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : پخت انواع شیرینی جات و برخی از انواع نان های حجیم به روش حرارت غیر مستقیم
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین