فر طبقه ای ‏(شناسه : 218)
Deck Oven سازنده : صنایع پخت مشهد
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : پخت از طریق حرارت غیر مستقیم انواع نان های حجیم و نیمه حجیم، انواع کیک و برخی از شیرینی ها
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین