اتاق تخمیر نهایی ‏(شناسه : 202)
proofer سازنده : پیشرفت پخت سحر
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : در مرحله تخمیر و عمل آوری خمیر نان صنعتی و شیرینی های لایه ای کاربرد دارد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین