بازیافت بخارات بنزین (کهاب) ‏(شناسه : 1890)
VAPOUR RECOVERY SYSTEM سازنده : دقت حرکت صنعت سبز پارسیان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : بازیافت بخار بنزین پس از جمع‌آوری بخارات منتشره از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه و هدایت آن به سمت دستگاه بازیافت بخارات بنزین، بخار بنزین جهت استحصال به واحد بازیافت بخار(VRU) جهت استحصال مایع بنزین از بخار منتقل خواهد شد
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین