اکسترودر ‏(شناسه : 170)
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی,صنعت پلاستیک و پلیمر موارد کاربرد : قابل مصرف در کل صنایع پترو شیمی و صنایع پایین دستی (پلاستیک)
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین