تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری با بهره گیری از غشاهای نانوساختار سرامیکی ‏(شناسه : 1601)
greywater treatment and recycling systems using nanostructure ceramic membrane سازنده : دانش پژوهان صنعت نانو
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت آب، پساب و محیط زیست موارد کاربرد : تصفیه پساب های صنعتی برای استفاده مجددا، تصفیه ی آب های سطحی، بازچرخانی محلول شستشوی شیمیایی، جداسازی ذرات معلق در آب و به عنوان محصول نهایی، تصفیه آب آشامیدنی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین