واحد آرسنیک زدایی ‏(شناسه : 160)
حوزه صنعتی : صنایع شیمیایی موارد کاربرد : حذف آرسنیک از آب آشامیدنی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین