مینی بیلر ‏(شناسه : 1595)
Mini Baler سازنده : آریا سرو سپهر الوند
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت فرآوری محصولات کشاورزی موارد کاربرد : یکی از کاربردهای این دستگاه جمع آوری کاه و کلش گندم، جو و برنج در مزارع استانهای شمالی کشور می باشد که با توجه به کوچک بودن زمینها، باریک بودن راه های بین زمینی و وجود تراکتورهای کوچک امکان استفاده از بسته بند معمولی وجود ندارد. بنابراین با استفاده از این دستگاه، نیازی به آتش زدن بقایا که منبع غذائی مناسبی برای دام هستند، نمی باشد. همچنین با استفاده از این مینی بیلر امکان جمع آوری علوفه کاشته شده در باغات و فواصل بین درختها فراهم می شود که بدلیل محدودیت فاصله، نمی توان از بسته بند معمولی استفاده کرد. همچنین پس از هرس کردن باغات می توان از این دستگاه برای جمع آوری سر شاخه های قطع شده درختان نیز استفاده نمود.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین