واحد تصفیه هوا ‏(شناسه : 1546)
Effluent Gas Treatment سازنده : آذران تجهیز کران انرژی
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : تصفیه و فیلتراسیون گاز خروجی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین