واحد خشک کاری هوا ‏(شناسه : 1545)
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : خشک کاری و رطوبت گیری هوا
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین