واحد تولید گاز تری اکسید گوگرد ‏(شناسه : 1544)
SO3 Gas Generator سازنده : آذران تجهیز کران انرژی
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : تولید گاز در بستر کاتالیست
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین