واحد ذوب گوگرد ‏(شناسه : 1543)
Sulphur Melting سازنده : آذران تجهیز کران انرژی
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : ذوب گوگرد از حالت جامد به مذاب
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین