دستگاه الکتروریسی نانوالیاف ‏(شناسه : 1470)
electrospinning machine of nanofibers سازنده : نانوزیست صنعت اهورا
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نساجی موارد کاربرد : دستگاه الکتروریسی نانوالیاف به صورت ترریسی بر روی زیرلایه های مختلف اعم از انواع پارچه و کاغذ لول شونده
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین