عمیقکار ها ‏(شناسه : 1443)
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : ماشین های کشاورزی مخصوص اراضی دیم و کشت مستقیم.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین